POLYESTER RESIN OUTDOOR PRIMID

  • Mã sản phẩm:Primid 95/5
  • Điều kiện sấy:180/10phút
  • Đặc tính:Độ cúng lý hoá tốt, thân thiện môi trường
  • Acid Value mgKOH/g:28-34
Contact:
Hotline: 028.62863919
(Email: hr1@bitexpc.com)